Snurken

Snurken is een veel voorkomend probleem

60% van de volwassenen mannen en 40% van de volwassen vrouwen snurkt wel eens. Bij één op de vier snurkers is er zelfs sprake van problematisch snurken, dat wel zeggen dat het snurken leidt tot sociale problemen,  zoals het moeten slapen in verschillende kamers, of gezondheidsproblemen zoals ernstige vermoeidheid of hoge bloeddruk.  Snurken is een probleem wat meer voorkomt bij mannen en bij personen met overgewicht. Snurken wordt ook meestal erger bij het verouderen. Daarnaast kunnen allergieën, maagzuur en andere factoren bijdragen aan het snurkprobleem.

Oorzaken van snurken

Snurken treedt op bij een vernauwing in de bovenste luchtwegen. De luchtstroom die door deze vernauwing stroomt, zal moeten versnellen. Wanneer die versnelde luchtstroom langs zachte weefsels in de keel stroomt, zoals de huig of de tong, dan kunnen deze gaan vibreren. Snurken is het geluid wat van deze vibratie afkomt. Snurken kan vele oorzaken hebben zoals:

De toestand van uw mond

Een gezwollen gehemelte en een lange huig kunnen de luchtwegen versmallen en een vernauwing veroorzaken. Grote keelamandelen of een grote tong kunnen ditzelfde effect hebben.

Allergie

Bij een allergie kunnen weefsels rond de luchtwegen opzwellen waardoor een vernauwing van de luchtwegen ontstaat. Dit heeft effect op uw ademhaling.

Ouder worden

Wanneer we ouder worden kunnen de  spieren in de keel die de luchtwegen open houden verslappen. Hierdoor kan op den duur een vernauwing van de luchtwegen ontstaat met snurken als gevolg.

Overgewicht

Overgewicht zorgt voor extra massa in de nek en keel.  Dat extra weefsel kan vernauwing van de luchtwegen veroorzaken en het moeilijker maken om goed adem te halen.

Alcoholgebruik

Het consumeren van alcohol voor het slapen gaan heeft een verslappend effect op de spieren die aanwezig zijn in de keel. Hierdoor is de kans groter dat er een vernauwing ontstaat die leidt tot snurken.

Symptomen

Snurken kan veel ongemak geven. Het kan een grote druk geven in een relatie doordat uw partner er last van heeft en in een andere kamer gaat slapen. Maar snurken is ook een medisch probleem. Het kan zorgen voor vermoeidheid door verstoringen in uw slaapritme. Snurkers en hun partners kunnen problemen ervaren zoals:
 • -  Vermoeidheid
 • -  Zere keel
 • -  Relatieproblemen
 • -  Slapeloze nachten
 • -  Moeite met concentreren
 • -  Hoge bloeddruk
 • -  Onregelmatige hartslag
 • -  Hijgen en een verstikkend gevoel tijdens het slapen

Waarom is snurken slecht?

Snurken is een veelvoorkomend probleem en kan zich in verschillende maten voordoen. Zodra dit een chronisch probleem is kunnen er veel vervelende of zelfs gevaarlijke bijwerkingen optreden. Een aantal hiervan zijn:
 • -  Verzwakt immuunsysteem
 • -  Verhoogde bloeddruk en hartslag
 • -  Resistentie tegen insuline
 • -  Geen eetlust
 • -  Moeite met concentreren
Veel van deze problemen worden dus veroorzaakt door overmatig snurken en kunnen optreden bij alle leeftijden. Soms kan snurken stoppen bij veranderingen in de leefstijl. Maar bij chronisch snurken en apneu is een professionele behandeling van belang.

Is snurken levensbedreigend?

Snurken is niet direct levensbedreigend, maar chronisch snurken kan wel een serieus slaaptekort als gevolg hebben. Er is bewezen dat chronisch slaaptekort serieuze gevolgen kan hebben zoals een hoge bloeddruk en meer risico op bijvoorbeeld een beroerte, hartaanval of andere ziektes. Nieuwe studies hebben bewezen dat ernstig snurken de kans op een beroerte aanzienlijk verhogen. Dus wat onschuldig snurken lijkt te zijn moet wanneer mogelijk behandeld worden.