Apneu Test

Als u twijfelt of u mogelijk aan slaapapneu lijdt, kunt u onze test invullen. Deze vragenlijst, of STOPBANG test, geeft een eerste indicatie of u een verhoogde kans op obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) heeft. Iedere vraag is gebaseerd op een kenmerk dat geassocieerd wordt met een hoog risico op slaapapneu. De Engelse termen hiervoor zijn: Snoring, Tiredness, Observed Apnea’s, Pressure, BMI, Age, Neck Circumference, Gender. Indien u drie of meer vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, heeft u een verhoogd risico op het hebben van obstructieve slaapapneu. Het is raadzaam om dit met uw huisarts te bespreken.

Deze vragenlijst bepaalt het risico op het hebben van slaapapneu. De naam is afgeleid van de begin-letters van de vragen in het engels : Snoring, Tiredness, Observed Apnea’s, Pressure, BMI, Age, Neck Circumference, Gender.

Indien u 3 of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord heeft u een groter risico op het hebben van het obstructieve slaapapneu syndroom (osas). Het is raadzaam om dit met uw huisarts te bespreken.

De vragenlijsten geven een eerste indicatie of u verhoogde kans slaapapneu heeft. Daarnaast is natuurlijk belangrijk óf, en zo ja welk klachten u heeft. Wij adviseren u om dit met uw huisarts te bespreken.

Wilt u weten of u een hoog of laag risico loopt?

Voer uw email in:

1. Snurkt u luid (luider dan praten en luid genoeg om door een dichte deur gehoord te worden)?

 
 

2. Voelt u zich overdag vaak vermoeid, niet uitgerust of slaperig?

 
 

3.

 
 

4.

 
 

5.

 
 

6. Bent u ouder dan 50?

 
 

7.

 
 

8.

 
 

Stel ons gerust uw vragen

Heeft u aanvullende vragen naar aanleiding van de uitslag van de test? Neem dan contact met ons op. De professionals van Zlaap vertellen u graag of het waarschijnlijk is dat u lijdt aan slaapapneu en wat u er eventueel aan kunt doen.